Üniversite adaylarına tercih önerileri

   2017 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına tercih yapmayı planladıkları üniversitelerin genel ve alanlara göre Türkiye ve dünya sıralamalarındaki durumlarını görebilecekleri etkileşimli bir web sitesi hazırladı.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tercih aşamasındaki üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerin çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarını içeren etkileşimli bir rapor hazırlayarak, http://tr.urapcenter.org/2015_alan_siralamasi/ adresinden yayımladıklarını bildirdi.

Raporun birinci bölümünde, Türk üniversitelerinin 23 bilim alanına göre ülke ve dünyadaki durumunun aktarıldığını anlatan Akbulut, URAP’ın daha önce 29 Mayıs 2015’te açıkladığı 2014-2015 dünya alan sıralamasında yer alamayan üniversitelerin durumuna da bu raporda yer verildiğine işaret etti.

Alan sıralamalarının, fakülte veya bölüm sıralaması olmadığına dikkati çeken Akbulut, bir üniversitenin öğretim üyelerinin, 23 alandan herhangi biriyle ilgili olan bilimsel dergilerde makaleler yayınladığı takdirde o üniversitenin, o alan sıralamasında yer alabildiğinin altını çizdi. Akbulut, bu durumu açıklamak için, tıp fakültesi olmayan üniversitelerin, biyoloji, kimya veya biyokimya gibi alanlarda çalışan mensuplarının makalelerinin basıldığı dergilerin, tıp alanındaki dergiler arasında olabileceğini örnek göstererek, bu nedenle, bu üniversitelerin tıp fakülteleri olmadığı halde, tıp alanı sıralamasında yer alabildiğini söyledi.

Hukuk fakültesi olmayan üniversitelerin tarih bölümündeki akademisyenlerinin de hukuk tarihi ile ilgili makalelerinin basıldığı dergilerin hukuk alanındaki dergiler arasında ise o üniversitenin, hukuk alanı sıralamasında yer alabileceğini vurgulayan Akbulut, URAP’ın etkileşimli alan sıralamasındaki üniversitelerin mensuplarının, ilgili alanlardaki bilimsel dergilerde bir veya daha fazla makalesinin bulunduğunu belirtti.

– Üniversitelerin 23 alana göre sıralaması

Akbulut, etkileşimli rapordaki tablolarda, her üniversitenin 23 alana göre Türkiye’deki ve dünyadaki yerinin görülebileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Üniversite adayları etkileşimli raporda, bir üniversitenin 23 alandaki durumunu görülebileceği gibi bir bilim alanında, tüm üniversitelerin sırasını da görebilir.

Raporun ikinci bölümünde, dünyadaki üniversiteleri sıralayan 8 kurumun en son sıralamalarına göre üniversitelerimizin durumu verildi. Bu sıralama kurumları; ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS, THE (Times), Webometrics ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı’dır. Avrupa Birliği’nin maddi destek verdiği U-Multirank de üniversiteleri değerlendirmektedir. Ancak göstergelerin tümüne dayalı bir sıralama yayınlamadığı için etkileşimli raporda U-Multirank’e yer verilmedi.”

– Adaylara tercih önerileri

Akbulut, üniversite sıralamalarının, tercih aşamasındaki adayların üniversite ve bölüm seçmesine yardımcı olacağını ancak karar vermek için yeterli olmadığını vurguladı.

Adayın aldığı puan da belirleyici bir faktör olsa da her adaya karar vermeden önce, okurken mutlu olacağı bölümlerin bir listesini hazırlamasını tavsiye eden Akbulut, şöyle devam etti:

“Adayların, arkadaş, danışman ve öğretmenlerinin görüşlerini alıp onların tecrübelerinden yararlanması da yarar sağlar. Adaylar, kendilerine en uygun olan bölümler hakkındaki son kararı mutlaka kendileri vermelidir. Puanı yüksek adayların, puanım ziyan olmasın diye kendilerine uygun olmayan yüksek puanlı bölümleri yazması hata olur. Puanı düşük olan adaylar ise okumaktan mutlu olacakları düşük puanlı bölümleri seçmekten çekinmemelidir. Düşük puanlı bölümlerde, iyi bir eğitim alıp iş yaşamında başarılı olma şanslarını artırabilirler.

Adaylar üniversiteleri ziyaret edip; kütüphane, bilgisayar, laboratuvar, yurt ve kafeteryalar ile spor ve sağlık hizmetlerini yakından incelemelidir. Bu tür olanaklar, üniversite eğitiminin rahat ve başarılı geçmesi açısından önem taşır. Maddi durumu başka kentte okumaya uygun olmayanlar, yaşadıkları kentteki üniversitenin en uygun bölümünü seçmelidir.”

– 2015 URAP alan sıralamasında Türk üniversiteleri

URAP Laboratuvarı bu yıl, dünya üniversitelerinin 23 bilim alanına göre sıralandığı göstergeleri kullanarak ülkemizdeki üniversiteler için özel bir sıralama yaptı. URAP’ın etkileşimli raporunda, bu üniversitelerin 23 alan sıralamasında, ülke içindeki ve dünyadaki yerleri gösterildi. Etkileşimli raporda, üniversiteleri alanlara göre birbiriyle karşılaştırma olanağı da bulunuyor.

URAP’ın 23 bilim alanını kapsayan sıralamasında, ilk 3’e giren 20 Türk üniversitesinin durumu:

ÜNİVERSİTE İLK 3’TE YER ALMA SAYISI
Orta Doğu Teknik Ü. 15
İstanbul Teknik Ü. 10
İstanbul Ü. 6
İ. D. Bilkent Ü. 6
Hacettepe Ü. 5
Ege Ü. 5
Boğaziçi Ü. 4
Ankara Ü. 2
Dokuz Eylül Ü. 2
Sabancı Ü. 2
Koç Ü. 2
Atatürk Ü. 2
Marmara Ü. 1
Anadolu Ü. 1
Sakarya Ü. 1
Karadeniz Teknik Ü. 1
Fatih Ü. 1
Atılım Ü. 1
Gebze Teknik Ü. 1
Çankaya Ü. 1

 

– 2015 dünya genel sıralamalarında Türk üniversiteleri

Dünya genel sıralaması yapan 8 kurumdan en az 4’ünün sıralamasında yer alan 16 Türk üniversitesinin durumu:

SIRA Üniversite Yer aldığı sıralama sistemleri Yer aldığı sıralama sayısı
1 Orta Doğu Teknik Ü. LEIDEN, NTU, QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 7
2 İstanbul Ü. ARWU, LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 6
3 İstanbul Teknik Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 6
4 Boğaziçi Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
5 Sabancı Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
6 İ. D. Bilkent Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
7 Koç Ü. QS, SCIMAGO, THE (TIMES), URAP, WEBOMETRICS 5
8 Hacettepe Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 5
9 Ankara Ü. LEIDEN, QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 5
10 Çukurova Ü. QS, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
11 Ege Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
12 Gazi Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
13 Selçuk Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
14 Erciyes Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
15 Dokuz Eylül Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4
16 Atatürk Ü. LEIDEN, SCIMAGO, URAP, WEBOMETRICS 4

– 2015 dünya genel sıralamalarında en fazla yer alan 16 Türk üniversitesinin dünyadaki yerleri:

SIRA ÜNİVERSİTE ARWU LEIDEN NTU (HEEACT) QS SCIMAGO THE TIMES HIGHER EDUCATION URAP WEBOMETRICS SAYI
1 ODTÜ 485 480 405 569 85 433 507 7
2 İstanbul Ü. 450 346 625 440 489 277 6
3 İstanbul Teknik Ü. 570 525 671 165 488 688 6
4 Boğaziçi Ü. 399 1155 139 575 760 5
5 Sabancı Ü. 475 1794 182 1192 1064 5
6 İ. D. Bilkent Ü. 399 1274 213 860 744 5
7 Koç Ü. 465 1875 325 1162 1219 5
8 Hacettepe Ü. 426 625 475 525 713 5
9 Ankara Ü. 593 701 549 535 658 5
10 Çukurova Ü. 701 1126 729 1117 4
11 Ege Ü. 447 582 487 687 4
12 Gazi Ü. 522 522 532 767 4
13 Selçuk Ü. 643 834 978 796 4
14 Erciyes Ü. 675 894 791 1140 4
15 Dokuz Eylül Ü. 690 907 991 1097 4
16 Atatürk Ü. 702 890 1024 1010 4

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut’un verdiği bilgiye göre, bu yıl 23 bilim alanında Türk üniversiteleri arasında ilk 3’e giren 20 üniversite bulunuyor. ODTÜ 23 alandan 15’inde ilk 3’te yer alırken İTÜ 10 alanda, İstanbul ve Bilkent üniversiteleri 6 alanda ilk 3’e girdi. Hacettepe ve Ege üniversiteleri ise 5 alanda ilk 3’te yer aldı. Boğaziçi 4 alanda ilk 3’e girerken Ankara, Dokuz Eylül, Sabancı, Koç ve Atatürk üniversiteleri de 2 alanda ilk 3’e girdi. Birer alanda ilk 3’e giren üniversiteler ise Marmara, Anadolu, Sakarya, Karadeniz Teknik, Fatih, Atılım, Gebze Teknik ve Çankaya üniversiteleri oldu.

Bu yıl THE (Times) dünya genel sıralamasında, ilk 100’de yer alan tek üniversite 85. sıradaki ODTÜ oldu. İlk 200’de yer alan 4 üniversite ise ODTÜ (85.), Boğaziçi (139.), İTÜ (165.) ve Sabancı (182.) üniversiteleri.

ARWU dünya sıralamasına, bu yıl girebilen tek üniversite yine İstanbul Üniversitesi, NTU (HEEACT) sıralamasına giren tek üniversite ise yine ODTÜ oldu.

Dünya genel sıralamalarında, ODTÜ 8 sıralamanın 7’sinde yer alırken İstanbul Üniversitesi ve İTÜ 6 sıralamada yer aldı. Sekiz sıralamadan 5’inde yer alan üniversiteler, Boğaziçi, Sabancı, İ. D. Bilkent, Koç, Hacettepe ve Ankara üniversiteleri olarak belirlendi. Çukurova, Ege, Gazi, Selçuk, Erciyes, Dokuz Eylül ve Atatürk üniversiteleri ise 8 sıralamanın 4’ünde yer aldı.

Dünya sıralamalarında bu yıl, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ 5 ayrı sıralamada ilk 500’de yer alma başarısını gösterdi. İlk 500’de 3 veya 4 sıralamada yer alan Türk üniversitesi bulunmuyor. İlk 500’de 2 ayrı sıralamada yer alan üniversiteler, İTÜ, Boğaziçi, Sabancı, İ. D. Bilkent, Koç, Hacettepe ve Ege üniversiteleri oldu.

Sponsorlu Baglantılar

mugla escort eskisehir escort escort bursa samsun escort
GALERİ
REKLAMLAR
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri

  • eriğin kilosu ne kadar
  • hilmicem intepe
  • burak özçivit
  • Yolanthe Cabau Resimleri
  • fatmagül fakı
  • AYCA VARLIER
  • serenay sarıkaya resimleri
  • ankara eskon bayan
  • hilmi cem İntepe
  • irem derici resimleri