FETÖ’ye Ait Mallara ve Paralara El Konuldu

   2017 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Olağanüstü hal (OHAL) Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki binalardaki taşınırlar, güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilecek. Kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilecek.

Maliye Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, söz konusu kararnameyle kapatılan kurum ve kuruluşların Hazine’ye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlarla mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlarla ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İŞTE O TEBLİĞ

İşte tebliğde açıklananlar;

İdare tarafından tespit işlemlerine derhal başlanılacak ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Tespit çalışmaları sonucunda kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığı ile her türlü defter ve belgelerine ilişkin bilgiler, düzenlenecek bir tutanakta gösterilerek kayıtlara alınacak.

devletin-el-koydugu-feto-nun-mal-ve-paralarina_x_8643393_352_z5[1]

HEYET OLUŞTURULACAK

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir vergi müfettişinin başkanlığında, defterdar tarafından milli emlak ve muhasebe birimlerinden görevlendirilecek iki personelin katılımı ile toplam üç kişiden oluşacak.

Komisyon ihtiyaç halinde emniyet, sağlık, milli eğitim, kredi ve yurtlar kurumu il müdürlükleri ile diğer idarelerin personelinin uzmanlıklarından yararlanabilecek.

Komisyon tarafından rapor düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan mal varlıkları hakkında işlemler İdarece yapılacak.

BANKA HESAPLARI VE KİRLAKI KASALAR ÇEKLER HESABA YATIRILACAK

Kapatılan kurum ve kuruluşların, bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasaları dahil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından Türk Lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler gibi) usulüne uygun şekilde nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılacak.

İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince “Menkul Varlıklar Hesabı”na kaydedilecek.

İŞ MAKİNALARI MOTORLİ ARAÇLAR HAZİNEYE

Tespit edilen ve teslim alınan nakil araçlarıyla iş makineleri, cins, marka, model, plaka numarası, motor ve şasi numaraları ve gerekli diğer özellikleriyle mevcut durumları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhafaza altına alınacak ve ilgili sicillerinde Hazine adına tescilleri sağlanacak.

Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan binalardaki taşınırlar güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilecek.

TANIŞIN MALLAR İHTİYACI OLAN KURUMLARA

Kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilebilecek ve bunlar tarafından kayıtlara alınacak. İdarece uygun görülen yerlere nakledilerek muhafaza edilecek.

Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu görülen veya tereddüt edilenlerin durumlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak istişareler sonucunda karar verilecek.

BORÇLULARIN ÖDEMESİ HAZİNEYE

Kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğmuş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilecek. Bu amaçla borçlulara ödemelerini bundan sonra Hazine’ye yapacakları bildirilecek.

KAPATILAN KURUMLARIN BORÇLARINI DEVLET ÖDEMEYECEK

Bu borçlulardan borçlarını usulüne göre İdareye ödeme yapmayanların sorumlulukları devam edecek. Bu kurum ve kuruluşlara ait her türlü haklar da kayıt altına alınacak.

Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamayacak.

Sponsorlu Baglantılar

GALERİ
REKLAMLAR
REKLAMLAR
Editörün Seçtikleri

  • one direction moda çekimleri
  • foto özden dügün resimleri ve fiyatları
  • güzel dini sözler
  • şahin kendirci
  • irem derici
  • sibirya kurdu
  • hilmi cem
  • ezgi mola
  • Serenay Sarikaya Medcezir
  • beyza bayraktar